Управляващият орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г.

Предложения и коментари по програмата могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 20.10.2016 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.


Приложение:

1. Проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.