Членове

„Агропроект СМ” ООД

„Асоциация за бизнес консултантски и информационни услуги“

„БС Глобал консултинг“ ООД

СНЦ „Българска асоциация за безизкопни технологии”

„Българска финансова група“ ООД

„ВИК Консултинг“ ЕООД

„Висше училище по застраховане и финанси“ АД

Грета Добрева Димитрова

„Ди Ей Би Консултинг“ ЕООД,

„Евростарт 2008“ ЕООД

„Еврофин Консулт“ ООД

„И Ар Пи България“ ООД

„Ин Маркетинг“ ООД

„Интегра Груп 2011“ ЕООД

„Интегрити консултинг“ ООД

„Интелмакс“ ООД

"Интерком" ООД

Йордан Вълков

„Консулто България“ ООД

„Консулт СС" ЕООД

Крум Димитров Крумов

Николай Стефанов Стефанов

"Проматикс" ЕООД

„Строителна механизация” АД

„Търговско-промишлена камара – гр. Пловдив“

„Фиделити груп“ ООД

„Финвера консулт“ ЕООД

Фондация Микрофонд София

Фондация „ГИС-трансфер център“

„Фърст Консултинг“ ЕООД

„Рок сие“ ООД

„ЕКА 2006“ ЕООД

Последни публикации

Изпълнен проект на Сдружение ПАЕНПР и Фондация SOS Предприемачи

Изпълнен проект на Сдружение ПАЕНПР и Фондация SOS Предприемачи

22.06.2021
Публукуван доклад във връзка с изпълнението на Дейност 2 от проект по ДБФП BG05SFOP001-2.009-0118-C01

Публукуван доклад във връзка с изпълнението на Дейност 2 от проект по ДБФП BG05SFOP001-2.009-0118-C01

02.10.2020
Важно решение на ВАС в полза на кандидатите за безвъзмездна помощ

Важно решение на ВАС в полза на кандидатите за безвъзмездна помощ

17.12.2019