Ползи от членството


Последни публикации

Открита процедура за избор на изпълнител с публична покана

Открита процедура за избор на изпълнител с публична покана

29.08.2019
Открита процедура за избор на изпълнител с публична покана

Открита процедура за избор на изпълнител с публична покана

07.06.2019
Становище на ПАЕНПР по проекта на документи по процедура „Развитие на иновационни клъстери“ на ОПИК

Становище на ПАЕНПР по проекта на документи по процедура „Развитие на иновационни клъстери“ на ОПИК

15.03.2019