Членове

„Агропроект СМ” ООД

„Асоциация за бизнес консултантски и информационни услуги“

„БС Глобал консултинг“ ООД

СНЦ „Българска асоциация за безизкопни технологии”

„Българска финансова група“ ООД

„ВИК Консултинг“ ЕООД

„Висше училище по застраховане и финанси“ АД

Грета Добрева Димитрова

„Ди Ей Би Консултинг“ ЕООД,

„Евростарт 2008“ ЕООД

„Еврофин Консулт“ ООД

„И Ар Пи България“ ООД

„Ин Маркетинг“ ООД

„Интегра Груп 2011“ ЕООД

„Интегрити консултинг“ ООД

„Интелмакс“ ООД

"Интерком" ООД

Йордан Вълков

„Консулто България“ ООД

„Консулт СС" ЕООД

Крум Димитров Крумов

Николай Стефанов Стефанов

"Проматикс" ЕООД

„Строителна механизация” АД

„Търговско-промишлена камара – гр. Пловдив“

„Фиделити груп“ ООД

„Финвера консулт“ ЕООД

Фондация Микрофонд София

Фондация „ГИС-трансфер център“

„Фърст Консултинг“ ЕООД

„Рок сие“ ООД

„ЕКА 2006“ ЕООД

Последни публикации

Открита процедура за избор на изпълнител с публична покана

Открита процедура за избор на изпълнител с публична покана

07.06.2019
Становище на ПАЕНПР по проекта на документи по процедура „Развитие на иновационни клъстери“ на ОПИК

Становище на ПАЕНПР по проекта на документи по процедура „Развитие на иновационни клъстери“ на ОПИК

15.03.2019
Сключен ДБФП по проект BG05SFOP001-2.009-0118 „Повишаване на гражданското участие в процеса за формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите“

Сключен ДБФП по проект BG05SFOP001-2.009-0118 „Повишаване на гражданското участие в процеса за формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите“

08.03.2019