Достъпът на бенефициенти до функционалностите на ИСУН 2020 за електронно управление на проекти и отчитане се осигурява след попълване на заявление по образец за създаване на профил за достъп до модула за управление на проекти и отчитане в ИСУН и представянето му пред съответния управляващ орган.Отговорните служители извършват проверка на представеното заявление и регистрират посочения от Вас профил. След приключване на процеса, системата автоматично изпраща e-mail до посочения от Вас електронен адрес, в който ще бъде наличен линк за въвеждане на парола към създадения профил. При технически въпроси свързани с функционирането на системата можете да изпращате на e-mail: support2020@government.bg.