Професионалната асоциация „Европейски и национални програми за развитие“ (ПАЕНПР) и Българска стопанска камара (БСК) организират двудневен практически семинар на тема:


„Актуални възможности за европейско финансиране на бизнеса“

на 16-17 януари 2018 г. от 10.00 часа

в сградата на БСК, гр. София, ул. "Алабин" № 16-20


В рамките на двата семинарни дни ще бъдат представени актуалните процедури за безвъзмездно финансиране и предстоящите приеми през 2018 г. по двете основни европейски програми за бизнеса: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

През първия семинарен ден (16.01.2018) ще бъдат представени актуалните и предстоящи процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ през 2018 г.

През втория семинарен ден (17.01.2018) се ще разгледат очакваните приеми по Програмата за развитие на селските райони през 2018.

Програмата на семинара включва подробни разяснения по изискванията за кандидатстване и критериите за оценка, отговори на въпроси и дискусии по по-важните аспекти на процедурите.

Лектори са водещи национални експерти в областта еврофинансирането, притежаващи многогодишен управленски и консултантски опит по съответните програми, участвали в работните групи, подготвили някои от процедурите.


Таксата за един участник е:

84 лева за един семинарен ден

144 лева за двата семинарни дни

Записвания се приемат до 12 януари 2018 г.


Вж. ПРОГРАМАЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ и ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЕКТОРИТЕ.