Конференция на ПАЕНПР и БСК

Социално-икономическите партньори и потенциалните бенефициенти трябва да участват в подготовката на поканите за подбор на проекти

Вижте още

ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР НА ПАЕНПР И БСК: „АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА“

04.01.2018

Професионалната асоциация „Европейски и национални програми за развитие“ (ПАЕНПР) и Българска стопанска камара (БСК) организират двудневен практически семинар на тема: „Актуални възможности за евро...

Вижте още >

Становище на ПАЕНПР във връзка с второ обществено обсъждане на процедура "Насърчаване на предприемачеството" по ОПИК

03.01.2018

Приложено публикуваме текста на внесеното от ПАЕНПР Становище във връзка с проведеното второ обществено обсъждане на документацията по процедура "Насърчаване на предприемачеството" по ОП "Иновации и к...

Вижте още >

Второ обществено обсъждане на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК

14.12.2017

На 12 декември 2017 г., Министерство на икономиката обяви началото на второ обществено обсъждане по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“ по ОП „Иновации и конкурентоспосо...

Вижте още >

Ползи от членството в ПАЕНПР

Фокусирани усилия за подобряване на условията и средата за развитие на всички членове, което практически води до повишени печалби;
Пряк достъп до висши държавни служители, пред които се поставят наболели проблеми, казуси и нормативни пречки и лобиране за по-бързото им решаване;
Защита на репутацията, имиджа и интересите на членовете;
Участие в съвместни мероприятия с представители на международни организации, където се създават реални бизнес контакти и се набират нови клиенти;
Бърза информация за очаквани промени в бизнес средата и възможности за приспособяване към тях;

Вижте още >