Конференция на ПАЕНПР и БСК

Социално-икономическите партньори и потенциалните бенефициенти трябва да участват в подготовката на поканите за подбор на проекти

Вижте още

Какви промени да очакваме в условията за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК ?

06.11.2017

В началото на месец октомври 2017 г. приключи първото обществено обсъждане на проекта на Условия за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ на ОП „Иновации и конкурентоспособно...

Вижте още >

Предложение на ПАЕНПР за промени в дизайна на процедура "Насърчаване на предприемачеството" по ОПИК

06.11.2017

Публикуваме пълен текст на предложените от ПАЕНПР промени в дизайна на процедура "Насърчаване на предприемачеството" по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. (ОПИК), представени по време...

Вижте още >

Становище на ПАЕНПР по проекта на документация по процедура BG16RFOP002-2.00.. „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК

05.10.2017

Приложено публикуваме внесеното от Професионална асоциация „Европейски и национални програми за развитие“ (ПАЕНПР) Становище в процеса на обществено обсъждане на проекта на документация по процедура B...

Вижте още >

Ползи от членството в ПАЕНПР

Фокусирани усилия за подобряване на условията и средата за развитие на всички членове, което практически води до повишени печалби;
Пряк достъп до висши държавни служители, пред които се поставят наболели проблеми, казуси и нормативни пречки и лобиране за по-бързото им решаване;
Защита на репутацията, имиджа и интересите на членовете;
Участие в съвместни мероприятия с представители на международни организации, където се създават реални бизнес контакти и се набират нови клиенти;
Бърза информация за очаквани промени в бизнес средата и възможности за приспособяване към тях;

Вижте още >